ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Διαχειριστής ιστοσελίδας
  • Η ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 10ο χλμ. Ελευθερούπολης – Καβάλας, στο Δήμο Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 999159851 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020833030000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  • Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας www.dreamco.gr, καθώς και τις σελίδες της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram)ή όπου αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  • Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  • Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 3. Σκοπός ιστοσελίδας
  • H ενημέρωση του κοινού και των υποψηφίων πελατών της Εταιρείας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία newsletter της Εταιρείας για μελλοντικές προσφορές και ενημερώσεις.
  • Οι υπηρεσίες της Εταιρείας συνίστανται στην παραγωγή και εμπορία χειροποίητων στρωμάτων και λοιπών προϊόντων ύπνου.
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  • Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα (Υπερσύνδεσμος στην πολιτική προστασίας δεδομένων).
  • Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 5. Διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας
  • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  • Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  • Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 7. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram)
  • H Εταιρεία δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   • Οι επίσημοι λογαριασμοί της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) παρουσιάζονται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα.
  • Όποιο εμπορικό σήμα ενδέχεται να αναφερθεί σε δημοσιεύσεις στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του, και δεν συνεπάγεται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση της Εταιρείας για αυτόν.
  • Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει ο Διαχειριστής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
 8. Κατάλογοι – Τιμές – Προϊόντα
  • Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
  • Για τιμές, ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις ανάγκες σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του emailinfo@dreamco.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2510 247 543, 2510 222 229.
  • Κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα και δίδονται από προμηθευτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.
 9. Εμπιστευτικότητα
  • Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
  • Σε περίπτωση που για τη δημιουργία προσφοράς απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών σε εμάς να επικοινωνείτε πρώτα μέσω emailή τηλεφώνου.
 10. Δωσιδικία
  • Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας.
 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.
Εργοστάσιο - Έκθεση
10ο χλμ. Καβάλας - Ελευθ/λης
Τ: +30 2510 247 543
Φ: +30 2510 247 544

Κατάστημα
Μ. Αλεξάνδρου 40, Καβάλα
Εμπορικό Κέντρο Καβάλας
Τ: +30 2510 222 229
Φ: +30 2510 838 828

K: +30 6972 300 310
Κ: +30 6974 703 656
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER